Helseøkonomisk analyse AS leverer blant annet prognoser for framtidens tjenestebehov i den enkelte kommune.Et utvalg fritt tilgjengelige rapporter

 • Demensprevalens i Våler. Prognoser basert på internasjonale studier

 • Demensprevalens i Nye Larvik 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

 • Demensprevalens i Vestfold 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

 • Demens i norske kommuner 2015-2040. Prognoser basert på internasjonale studier


  Øvrige fylker og kommuner

  Akershus

  Østfold

  Buskerud

  Vestfold

  Agder

  Telemark

  Nordland

  Troms

  Finnmark


  Tilbake