Helse°konomisk analyse AS leverer blant annet prognoser for framtidens tjenestebehov i den enkelte kommune.Tilbake