Basistilskudd:

 

Basistilskudd per registrert person på legens liste.

Det er fra 1.mai 2020 innført et knekkpunkt i basistilskuddet. Basistilskuddet utgjør 577 kroner per listeinnbygger inntil 1 000 listeinnbyggere. Fra listeinnbygger 1001 og opptil 2500 utgjør basistilskuddet 499 kroner pr listeinnbygger.

Fra 1. juli 2019 er basistilskuddet kr. 499,- per år per person

Fra 1. juli 2018 er basistilskuddet kr. 486,- per år per person

Fra 1. juli 2017 er basistilskuddet kr. 451,- per år per person

Fra 1. juli 2016 er basistilskuddet kr. 442,- per år per person

Fra 1. juli 2015 er basistilskuddet kr. 427,- per år per person

Fra 1. juli 2014 er basistilskuddet kr. 421,- per år per person

Fra 1. juli 2013 er basistilskuddet kr. 407,- per år per person

Fra 1. juli 2012 er basistilskuddet kr. 400,- per år per person

Fra 1. juli 2011 er basistilskuddet kr. 386,- per år per person

Fra 1. juli 2010 er basistilskuddet kr. 380,- per år per person

Fra 1. juli 2009 er basistilskuddet kr. 357,- per år per person

Fra 1. juli 2008 er basistilskuddet kr. 357,- per år per person

Fra 1. juli 2007 er basistilskuddet kr. 332,- per år per person

Fra 1. juli 2006 er basistilskuddet kr. 326,- per år per person.

Fra 1. juli 2005 er basistilskuddet kr. 312,- per år per person.

Fra 1. juli 2004 er basistilskuddet kr. 311,- per år per person.

Fra 1. juli 2003 er basistilskuddet kr. 299,- per år per person.

Fra 1. juli 2002 er basistilskuddet kr. 296,- per år per person.

Fra 1. juli 2001 er basistilskuddet kr. 278,- per år per person.

 

Takst  2ae ”E- Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege”

 

1.7. år

honorar

Refusjon

egenbet

1.11.2020

170

10

160

2019

160

5

155

2018

160

5

155

2017

154

2

152

2016

152

0

152

2015

142

2

140

2014

142

2

140

2013

142

2

140

 

Takst  2ad ”Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege” (pasientbetaling)

1.7. år

honorar

Refusjon

egenbet

1.11.2020

160

0

160

2019

160

5

155

2018

160

5

155

2017

154

2

152

2016

152

0

152

2015

143

2

141

2014

143

2

141

2013

142

2

140

2012

138

2

136

2011

137

1

136

2010

136

0

136

2009

132

0

132

2008

130

0

130

2007

130

0

130

2006

125

0

125

2005

125

0

125

2004

125

0

125

2003

117

0

117

2002

114

0

114

2001

110

0

110

 

Takst  2dd ”Tillegg for spesialist allmennmedisin” ( honorar refundert fra trygden, senere, fra 2005 i kombinasjon med pasientbetaling)

Fra 1. nov 2020  utgjør 2dd kroner 99 (47 betalt av trygden og 52 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2019  utgjør 2dd kroner 99 (50 betalt av trygden og 49 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2018  utgjør 2dd kroner 97 (48 betalt av trygden og 49 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2017  utgjør 2dd kroner 97 (48 betalt av trygden og 49 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2016 utgjør 2dd kroner 97 (48 betalt av trygden og 49 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2015 utgjør 2dd kroner 94 (48 betalt av trygden og 46 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2014 utgjør 2dd kroner 92 (46 betalt av trygden og 46 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2013 utgjør 2dd kroner 91 (45 betalt av trygden og 46 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2012 utgjør 2dd kroner 90 (46 betalt av trygden og 44 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2011 utgjør 2dd kroner 85 (41 betalt av trygden og 44 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2010 utgjør 2dd kroner 80 (36 betalt av trygden og 44 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2009 utgjør 2dd kroner 70 (30 betalt av trygden og 40 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2008 utgjør 2dd kroner 70 (40 betalt av trygden og 30 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2007 utgjør 2dd kroner 65 (35 betalt av trygden og 30 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2006 utgjør 2dd kroner 65 (40 betalt av trygden og 25 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2005 utgjør 2dd kroner 61 (36 betalt av trygden og 25 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2004 utgjør 2dd kroner 60

Fra 1. juli 2003 utgjør 2dd kroner 58

Fra 1. juli 2002 utgjør 2dd kroner 58

Fra 1. juli 2001 utgjør 2dd kroner 51

 

 

 

 

 

 

 

Takst  2cd ” Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.” ( honorar refundert fra trygden, fra 2020 også med egenbet)

Fra 1. nov 2020  utgjør 2cd kroner 211 (201 betalt av trygden og 10 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2019 utgjør 2cd kroner 211

Fra 1. juli 2018 utgjør 2cd kroner 201

Fra 1. juli 2017 utgjør 2cd kroner 187

Fra 1. juli 2016 utgjør 2cd kroner 178

Fra 1. juli 2015 utgjør 2cd kroner 175

Fra 1. juli 2014 utgjør 2cd kroner 170

Fra 1. juli 2013 utgjør 2cd kroner 163

Fra 1. juli 2012 utgjør 2cd kroner 162

Fra 1. juli 2011 utgjør 2cd kroner 148

Fra 1. juli 2010 utgjør 2cd kroner 143

Fra 1. juli 2009 utgjør 2cd kroner 120

Fra 1. juli 2008 utgjør 2cd kroner 130

Fra 1. juli 2007 utgjør 2cd kroner 108

Fra 1. juli 2006 utgjør 2cd kroner 108

Fra 1. juli 2005 utgjør 2cd kroner 100

Fra 1. juli 2004 utgjør 2cd kroner 100

Fra 1. juli 2003 utgjør 2cd kroner   98

Fra 1. juli 2002 utgjør 2cd kroner 103

Fra 1. juli 2001 utgjør 2cd kroner 95

 

 

Takst  1ad ” Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte

og ved bud.” (Pasientbetaling, senere i kombinasjon med honorar refundert fra trygden)

Fra 1. nov 2020  utgjør 1ad kroner 73 (15 betalt av trygden og 58 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2019 utgjør 1ad kroner 73 (17 betalt av trygden og 56 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2018 utgjør 1ad kroner 73 (17 betalt av trygden og 56 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2017 utgjør 1ad kroner 69 (15 betalt av trygden og 54 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2016 utgjør 1ad kroner 68 (14 betalt av trygden og 54 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2015 utgjør 1ad kroner 64 (14 betalt av trygden og 50 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2014 utgjør 1ad kroner 64 (14 betalt av trygden og 50 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2013 utgjør 1ad kroner 60 (14 betalt av trygden og 46 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2012 utgjør 1ad kroner 59 (14 betalt av trygden og 45 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2011 utgjør 1ad kroner 55 (10 betalt av trygden og 45 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2010 utgjør 1ad kroner 55 (10 betalt av trygden og 45 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2009 utgjør 1ad kroner 50 (10 betalt av trygden og 40 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2008 utgjør 1ad kroner 50 (15 betalt av trygden og 35 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2007 utgjør 1ad kroner 45 (10 betalt av trygden og 35 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2006 utgjør 1ad kroner 45 (10 betalt av trygden og 35 betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2005 utgjør 1ad kroner 35 (betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2004 utgjør 1ad kroner 35 (betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2003 utgjør 1ad kroner 35 (betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2002 utgjør 1ad kroner 35 (betalt av pasienten)

Fra 1. juli 2001 utgjør 1ad kroner 35 (betalt av pasienten)