Oddvar Kaarbøe

Oddvar Kaarbøe
Partner, prosjektleder

Dr. Polit Samfunnsøkonomi,
Universitetet i Bergen. Link til CV. Epostprefix: oddvar