Oddvar Kaarbøe

Oddvar Kaarbøe
Partner, prosjektleder

Dr. Polit Samfunnsøkonomi,
Universitetet i Bergen. CV . Epostprefix: oddvar