Oddvar Kaarbøe

Oddvar Kaarbøe

Partner, prosjektleder

Dr. Polit Samfunnsøkonomi,
Universitetet i Bergen. Link til CV
Epostprefix: oddvar