Godager

Geir Godager
Daglig leder, partner, prosjektleder.

PhD, Samfunnsøkonomi,
Universitetet i Oslo. CV . Epostprefix: geir
Tlf: 917 36 960