Click for fullscreen view

q u a n t a l r e s p o n s e e q u i l i b r i u m . c o m

           
Current projects:
International Research Collaborative for Health Economic Experiments - IRECOHEX -Teaching:
Høkon 2001.
Høkon 3001.
MF9175.

Publications
Cheo, R., G. Ge, G. Godager, R. Liu, Q. Wang and J. Wang, (2020): “The effect of a mystery shopper scheme on prescribing behavior in primary care: Results from a field experiment”, Health Economics Review

Wang, J., H. Hennig-Schmidt, T. Iversen and G. Godager, (2020): “Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries”, European Economic Review, 125.

Godager, G and Tor Iversen, (2017): “Fastlegen som portvakt”, [Article in Norwegian] Michael 14, pp. 43-59

Godager, G, Heike Hennig-Schmidt, and Tor Iversen, (2016): “Does performance disclosure influence physicians' medical decisions? An experimental study”, Journal of Economic Behavior & Organization 131, pp. 36-46

Godager, G., C.A. Ma og T. Iversen, (2015): “Competition, Gatekeeping, and Health Care Access”, Journal of Health Economics 39, pp. 159-170

Godager, G., T. Iversen (2014): “Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge”, in Botten G.S., J. Frich, T.P. Hagen, T. Iversen and H. Nordby (Eds.), Helsetjenestens nye logikk, Fagbokforlaget [Book chapter in Norwegian], ISBN: 978-82-321-0348-5

Godager G. and FA Gregersen, (2014): “The association between age and mortality related hospital expenditures: Evidence from a national registry”, Nordic Journal of Health Economics 2 (1)

Godager, G. and D. Wiesen, (2013): “Profit or Patients' Health Benefit? Exploring the Heterogeneity in Physician Altruism”,
Journal of Health Economics 32(6), pp. 1105-1116

Melberg, Hans Olav, G. Godager and FA Gregersen, (2013): “Sykehusutgifter mot livets slutt”, [Article in Norwegian]
Tidsskrift for Den norske legeforening Nr8, 2013 (Journal of the Norwegian Medical Association)

Goth, Ursula-Georgine Småland and Geir Godager, (2012): “Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence”, Nordic Journal of Health Economics

Godager, G., (2012): “Differences in referral rates do not threaten the goal of equity in health care”, [Article in Norwegian]
Tidsskrift for Den norske legeforening Nr3, 2012 (Journal of the Norwegian Medical Association)

Godager, G., (2012): “Birds of a Feather Flock Together: A Study of Doctor-Patient Matching”,
Journal of Health Economics 31(1), pp. 296-305

Godager, G., T. Iversen and H. Lurås, (2012): “Framtidens betalingssystemer i allmennlegetjenesten”, in Melberg, H. O., and L.E. Kjekshus (Eds.), Fremtidens Helse-Norge, Fagbokforlaget [Book chapter in Norwegian], ISBN: 978-82-450-1208-8

Biørn, E., and G. Godager, (2010): “Does Quality Influence Choice of General Practitioner? An Analysis of Matched Doctor-Patient Panel Data”, Economic Modelling 27 842–853

Godager, G. og T. Iversen, (2009): “Internasjonal handel med helsetjenester: Vil liberalisering påvirke pasienter og tilbydere i helsesektoren?”[Article in Norwegian], Samfunnsøkonomen (Journal of the Norwegian Economic Association) nr 6 2009.

Godager, G. and H. Lurås, (2009): “Dual job holding General Practitioners: The effect of patient shortage”,
Health Economics ,18(10), s. 1133 - 1145

Godager, G., C.A. Ma and T. Iversen, (2009): “Service motives and profit incentives among physicians”,
International Journal of Health Care Finance and Economics, 9:1, 39-57

Godager, G. and T. Iversen, (2004): “Hvem bruker retten til fritt sykehusvalg? Resultater fra Samordnet levekårsundersøkelse 2002”,
[Article in Norwegian] Økonomisk forum nr 4/5 2004 (Journal of the Norwegian Economic Association)

Working Papers
Wang, J., H. Hennig-Schmidt, T. Iversen and G. Godager, (2020): “Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries”,
HERO Working Paper

Ge, G., G. Godager and J. Wang. (2019): “Do physicians care about patients' utility? Evidence from an experimental study of treatment choices under demand-side cost sharing”,
HERO Working Paper

Cheo, R., G. Ge, G. Godager, R. Liu, Q. Wang and J. Wang, (2018): “The effect of a mystery shopper scheme on prescriptions in primary care: Results from a field experiment”,
HERO Working Paper

Godager, G. and Tor Iversen, (2016): “Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 - 2015”,
HERO Working Paper

Galizzi, Matteo M., T. Tammi, G. Godager, I. Linnosmaa and D.Wiesen, (2015):
“Provider altruism in health economics”, Discussion Paper series 2015:4, National Institute for Health and Welfare, Finland

Godager, G, H. Hennig-Schmidt, and T. Iversen, (2014): “Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study”,
HERO Working Paper

Godager, G. and Tor Iversen, (2014): “Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2012. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet”,
HERO Working Paper

Godager, G., C.A. Ma and T. Iversen, (2012): “Competition, Gatekeeping, and Health Care Access”,
HERO Working Paper

Selbæk, Vossius, Lurås and Godager, (2012): “Resource Use and Disease Course in Dementia” (REDIC),
HERO Working Paper

Godager, G. and D. Wiesen, (2011): “Profit or Patients' Health Benefit? Exploring the Heterogeneity in Physician Altruism”,
HERO Working Paper

Hagen, T.P. Hagen, K.N. Amayu, T. Iversen, G. Godager and H. Øien, (2011): “Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010”,
HERO Working Paper

Godager, G., T.P. Hagen and T. Iversen, (2011): “Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land”, HERO Working Paper

Chen, X. and G Godager, (2011): “Development of competition indicators in the Norwegian general practice: Constructing a postal code-specific Herfindahl-Hirschman index applying STATA software”,
HERO Working Paper

Godager, G. and Sverre Grepperud, (2010): “Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?”,
Rapport fra Helsetilsynet 6/2010

Godager, G. and Tor Iversen, (2010): “Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 - 2008 - Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet”,
HERO Working Paper

Godager, G, (2009): “Four Empirical Essays on the Market for General Practitioners' Services", Dissertation for the ph.d. degree”,
HERO Working Paper

Godager, G. and T. Iversen, (2009): “Helsetjenester uten grenser? Om internasjonal handel med helsetjenester og mulige virkninger av internasjonal konkurranse for det norske helsevesenet”,
HERO Working Paper

Godager, G. (2009): “Birds of a Feather Flock Together: A Study of Doctor-Patient Matching”, HERO Working Paper

Biørn, E. and G. Godager, (2008): “Does Quality Influence Choice of General Practitioner? An Analysis of Matched Doctor-Patient Panel Data”, HERO Working Paper

Godager, G.,T. Iversen and H. Lurås, (2007): “Fastlegeordningen. Utvikling i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet”,
HERO Working Paper

Godager, G., C.A. Ma og T. Iversen, (2007): “Service Motives and Profit Incentives Among Physicians”, HERO Working Paper

Godager, G. and H. Lurås, (2005): “I skyggen av Fastlegeordningen: Hvordan har det gått med det offentlige legearbeidet?”,
HERO Working Paper

Godager, G., T. Iversen and H. Lurås, (2005): “Utviklingen i fastlegenes listelengder, driftsinntekter og takstbruk”,
HERO Working Paper

Godager, G., (2003): “Fastlegeordningen og det kommunale legearbeidet - Er det tilfeldig hvilke leger som påtar seg kommunalt legearbeid?”,
HERO Working Paper