Om Helseøkonomisk analyse AS

Helseøkonomisk analyse (Org nr. 999139868) er et konsulentselskap etablert i 2012. Vi tilbyr faglig rådgivning med tematisk fokus på økonomiske og organisasjonsmessige forhold innen helse og omsorgssektoren. Våre konsulenter har høy faglig kompetanse og lang erfaring med sektoren. Helseøkonomisk analyse AS har blant annet levert rapporter til direktorater, kommuner og offentlige utvalg.


Våre tidligere leveranser inkluderer:

Konsulentrapport til Våler Kommune (2017): Demensprevalens i Våler. Prognoser basert på internasjonale studier

Ekspertbidrag til arbeidsgruppe i Den norske legeforening (2016): "Fastlegen som helsetjenestens portner"

Konsulentrapport til Helsedirektoratet (2016): Analyser av kostnader og kostnadseffektivitet ved ulike screeningmetoder for tarmkreft

Konsulentrapport til Demenslandsby Vestfold (2016): Demensprevalens i Vestfold 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

Konsulentrapport til Larvik Kommune (2016): Demensprevalens i Nye Larvik 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

Konsulentrapporten "Demens i norske kommuner 2015-2040. Prognoser basert på internasjonale studier"

Konsulentrapport til Akuttutvalget om avlønning av legevaktarbeid (2015).
Vedlegg til NOU 2015:17.Godager, G., & Iversen, T. (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid. Notat på oppdrag fra Akuttutvalget. Oslo: Helseøkonomisk analyse AS.

Konsulentrapport til Prioriteringsutvalget om egenbetaling i helsetjenesten (2014).
Vedlegg til NOU 2014:12. Godager G, Hagen T, Iversen T (2014). «Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering.» Oslo: Helseøkonomisk Analyse AS.

Tilbake


Kontaktinformasjon

Epostadressen til medarbeidere i helseøkonomisk analyse as består av et epostprefiks etterfulgt av @healtheconomics.no.

Generelle henvendelser: epostprefix post

Terje P. Hagen: epostprefix terjep

Tor Iversen: epostprefix tor

Eline Aas: epostprefix eline

Oddvar Kaarbøe: epostprefix oddvar

Geir Godager: epostprefix geir, telefon: 917 36 960

Hans Olav Melberg: epostprefix hans

Tilbake