HELSEØKONOMISK ANALYSE AS    HELSEØKONOMISK ANALYSE AS


Helseøkonomisk analyse AS (Org nr. 999139868) er et konsulentselskap etablert i 2012. Vi tilbyr rådgivning med tematisk fokus på økonomiske og organisasjonsmessige forhold innen helse og omsorgssektoren. Våre konsulenter har høy faglig kompetanse, lang erfaring med sektoren og et stort faglig nettverk i inn- og utland. Helseøkonomisk analyse AS leverer rådgivning til departementer, direktorater, kommuner, regionale helseforetak og offentlige utvalg mv.


Våre tidligere leveranser inkluderer:

Bidrag til den norske Koronakommisjonen:
STRATEGIER FOR KJØP AV COVID-19-VAKSINER:
EN SAMMENLIKNING MELLOM NORGE OG FIRE ANDRE LAND
(2022)

KS-rapporten om FINANSIERING AV FASTLEGEORDNINGEN (2021)

Utvikling av framskrivningsverktøyet Omsorg 2050 på oppdrag for KS (2020)

Konsulentrapport til Autisme- og touretteutvalget (2019)

Konsulentrapport og framskrivningsverktøy til KS (2019):
Omsorg 2040 - Et verktøy for å framskrive behov for omsorgstjenester på kommunenivå

Konsulentrapport til Den norske legeforening (2018): Framskrivninger av tjenestebehov, senger og årsverk i somatiske spesialisthelsetjenester,2018-2040

Konsulentrapport til Våler Kommune (2017): Demensprevalens i Våler. Prognoser basert på internasjonale studier

Ekspertbidrag til arbeidsgruppe i Den norske legeforening (2016): "Fastlegen som helsetjenestens portner"

Konsulentrapport til Helsedirektoratet (2016): Analyser av kostnader og kostnadseffektivitet ved ulike screeningmetoder for tarmkreft

Konsulentrapport til Demenslandsby Vestfold (2016): Demensprevalens i Vestfold 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

Konsulentrapport til Larvik Kommune (2016): Demensprevalens i Nye Larvik 2016-2040. Prognoser basert på internasjonale studier

Konsulentrapporten "Demens i norske kommuner 2015-2040. Prognoser basert på internasjonale studier"

Konsulentrapport til Akuttutvalget om avlønning av legevaktarbeid (2015).
Vedlegg til NOU 2015:17.Godager, G., & Iversen, T. (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid. Notat på oppdrag fra Akuttutvalget. Oslo: Helseøkonomisk analyse AS.

Konsulentrapport til Prioriteringsutvalget om egenbetaling i helsetjenesten (2014).
Vedlegg til NOU 2014:12. Godager G, Hagen T, Iversen T (2014). «Effekter av egenbetaling som virkemiddel for prioritering.» Oslo: Helseøkonomisk Analyse AS.

Tilbake


Kontaktinformasjon

Epostadressen til partnere i helseøkonomisk analyse as består av et epostprefiks etterfulgt av @healtheconomics.no.

Generelle henvendelser: Telefon: 917 36 960, epostprefix post

Terje P. Hagen: epostprefix terjep

Tor Iversen: epostprefix tor

Eline Aas: epostprefix eline

Oddvar Kaarbøe: epostprefix oddvar

Geir Godager: epostprefix geir, telefon: 917 36 960

Hans Olav Melberg: epostprefix hans

Tilbake